A Universidade de Santiago de Compostela é unha institución de dereito público dotada de personalidade xurídica e patrimonio propio, constituída polos campus de […]
Co obxectivo de fomentar o coñecemento histórico e actual do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, así como a promoción e difusión dos […]
es_ES