IV PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE O CAMIÑO
DE SANTIAGO E DAS PEREGRINACIÓNS – 2021
Co obxectivo de fomentar o coñecemento histórico e actual do Camiño de
Santiago e das Peregrinacións, así como a promoción e difusión…

CORRECCION DE ERROR en la convocatoria del IV Premio de Investigación sobre el Camino de Santiago y las Peregrinaciones 2021

es_ES