A Universidade de Santiago de Compostela, de acordo cos seus Estatutos, é unha institución de
dereito público dotada de personalidade xurídica e patrimonio propio, constituída…

II Convocatoria de proyectos de investigación

Para más información pincha aquí

es_ES