IV PREMIO A TRABALLOS FIN DE GRAO E TRABALLOS FIN DE
MASTER SOBRE O CAMIÑO DE SANTIAGO E DAS PEREGRINACIÓNS –
2021
Co obxectivo de fomentar o coñecemento histórico e actual do Camiño de
Santiago e das Peregrinacións, así como a promoción e difusión dos valores…

IV Premio a trabajos fin de grado y trabajos fin de master sobre el Camino de Santiago y de las peregrinaciones.

es_ES