IV CONVOCATORIA DE AXUDAS DA CÁTEDRA DO CAMIÑO DE
SANTIAGO E DAS
PEREGRINACIÓNS PARA PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE O
CAMIÑO DE
SANTIAGO E AS PEREGRINACIÓNS – 2021
(Convocatoria publicada o 19/05/2021)
De acordo coa convocatoria e reunida a Comisión Avaliadora para outorgar as
axudas da Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e as Peregrinacións aos
proxectos de investigación sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións,
esta vicerreitoría RESOLVE:
PRIMEIRO. Elevar a definitiva a relación de solictudes admitidas e…

Listado definitivo de admitidos. 2021

Para más información pincha aquí
es_ES