IV CONVOCATORIA DE AXUDAS DA CÁTEDRA DO CAMIÑO DE SANTIAGO E DAS
PEREGRINACIÓNS PARA PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE O CAMIÑO DE
SANTIAGO E AS PEREGRINACIÓNS – 2021
(Convocatoria publicada o 19/05/2021)
De acordo co apartado Presentación das solicitudes, esta Vicerreitoría resolve:
Publicar a relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas e a súa
publicación no taboleiro electrónico da…

Listado provisional de admitidos. 2021

Para más información pincha aquí
es_ES