De acordo co apartado 4 da convocatoria, e unha vez finalizado o prazo para presentar alegacións á resolución provisional de solicitudes admitidas e excluídas, esta Vicerreitoría resolve: Publicar a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas

Para más información pinche aquí.

es_ES