VI CONVOCATORIA DE AXUDAS Á INVESTIGACIÓN SOBRE O CAMIÑO DE
SANTIAGO E AS PEREGRINACIÓNS – 2023 (R.R. do 24/01/2023)
De acordo coa base 4. Presentación das solicitudes da convocatoria,
esta Vicerreitoría resolve:
Publicar a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas e a
súa publicación no taboleiro electrónico da USC.

Relación Definitiva VI Convocatoria de Axudas á Investigación sobre o Camiño de Santiago 2023

Para más información pincha aquí

es_ES