VI CONVOCATORIA DE AXUDAS Á INVESTIGACIÓN SOBRE O CAMIÑO DE
SANTIAGO E AS PEREGRINACIÓNS – 2023
(R.R. do 24/01/2023)
De acordo coa base 4. Presentación das solicitudes da convocatoria,
esta Vicerreitoría resolve:
Publicar a relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas e a
súa publicación no taboleiro electrónico da USC.

Relación Provisional Admitidos VI Convocatoria de Axudas a Investigación 2023

Para más información pincha aquí

es_ES