VI CONVOCATORIA DE AXUDAS Á INVESTIGACIÓN SOBRE O CAMIÑO DE
SANTIAGO E AS PEREGRINACIÓNS – 2023
(R.R. 24 de xaneiro de 2023)
De acordo coa convocatoria e reunida a Comisión Avaliadora para outorgar as
axudas á investigación da Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e as
Peregrinacións, esta vicerreitoría RESOLVE:

Resolución de la VI Convocatoria de Proyectos de Investigación sobre el Camino de Santiago y las Peregrinaciones – 2023

Para más información pincha aquí

es_ES