VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE O CAMIÑO DE SANTIAGO E
DAS PEREGRINACIÓNS – 2023 (R.R. do 24/01/2023)
De acordo coa base 3. Presentación das solicitudes da convocatoria, esta Vicerreitoría resolve:

Publicar a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas e a
súa publicación no taboleiro electrónico da USC.

Resolución de los Libros/Tesis Doctorales admitidos para concursar en el VI Premio de Investigación sobre el Camino de Santiago y las Peregrinaciones – 2023

Para más información pincha aquí

es_ES