VI PREMIO A TRABALLOS FIN DE GRAO E TRABALLOS FIN DE MÁSTER
SOBRE O CAMIÑO DE SANTIAGO E DAS PEREGRINACIÓNS – 2023
(RR. do 24.01.2023)
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE PREMIO

Para más información pinchar aquí

De acordo co apartado 5 da convocatoria, e unha vez finalizado o prazo para
presentar alegacións á resolución provisional de concesión do premio sen que se
tivese presentado ningunha, esta vicerreitoría resolve:
Primeiro.- Elevar a definitiva a valoración provisional dos traballos presentados,
publicada con data 14.11.2023 no taboleiro electrónico da USC.
Segundo.- Publicar a concesión do premio da convocatoria.

 

es_ES