A Universidade de Santiago de Compostela é unha institución de dereito público dotada
de personalidade xurídica e patrimonio propio, constituída polos campus de Santiago de
Compostela e Lugo, que asume e desenvolve as súas funcións como servizo público
esencial á comunidade mediante o estudo, a docencia, a investigación e a transferencia
do coñecemento, actividades para as que desfruta de autonomía, de acordo cos seus
estatutos e no marco da lexislación vixente…

V Convocatoria de ayudas para proyectos de investigación. 2022

Para más información pincha aquí

es_ES