José Suárez Otero: Na procura dunha memoria silenciada. A tumba de Santiago, a Gallaecia Sueva e as orixes dos reinos Cristiáns Hispánicos.
Rúa das Carretas 33, 20 marzo – 19:30h.

20 de marzo

es_ES